Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Czytaj więcej

Ulga termomodernizacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 roku  osoby fizyczne mogą od podstawy podatku dochodowego odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację budynku.

Odliczeniom podlegają między innymi:
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
Jak również koszty usług związane z:
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Korzyści wynikające z ulgi:

Wysokość odliczenia do kwoty 53 tys. zł.

W przypadku braku możliwości odliczenia całości kwoty z przyczyny braku pokrycia w rocznym dochodzie. Odliczenie będzie podlegać w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat.

Podatek może zostać odliczony dla skali podatkowej (stawce 18% i 32%) oraz według podatku liniowego, oraz ryczałtu.

Choć ulga zaczęła obowiązywać od 2019 roku to osoby, które są w trakcie termomodernizacji mogą również skorzystać z ulgi i odliczyć od podatku wydatki poniesione w 2019 roku.

Przykład:

Podatnik, który zainwestuje w termomodernizację 150-metrowego domu 45 tys. zł, pomniejszy o całą tę kwotę swoją podstawę obliczenia podatku, a w efekcie nie odda fiskusowi 8,1 tys. zł (wg 18% stawki podatku).

Pomagamy w napisaniu wniosku.